Plakat for Kink & Kaffe

En prosess mot Moren...

Du står der alene, det er ingen som har fortalt deg hvorfor du er der. En benk skiller dere, det eneste du vet er at du er på feil side av benken. Eller: Du sitter bak benken, trygt og godt, vel vitende at det er du som har retten på din side. Alle har sin mening om hva en god mor bør gjøre. I dennne rettssalen er alle meningsberettigede. Untatt den tiltalte.

Et morshjerte er en laiv, som etter klassisk kafkiansk prinsipp vil legge til rette for en paranoid og ubestemmelig spilleopplevelse- hvem har rett og hvem har feil, hvem sitter med makta når alt kommer til alt, og hvem skal være meningsleverandør for hva som er en god omsorgsperson?

Ramme

Laiven spilles som en del av KHiOs avgangsutstilling for MA-studentene i kunstfag - men i et eget rom, adskilt fra resten av utstillingen. Det blir fult mulig å melde seg på på stedet, men hvis du har et spesifikt rolleønske lønner deg seg å reservere plass.

Selve spillet varer ca. en intens klokketime, og hverdagsklær fungerer som kostyme. Rollene har utgangspunkt i vanlige nordmenn fra i dag, gjerne litt karrikerte, men denne domstolen følger ikke Norges Lover - det uberegnelige byråkratiet fra Franz Kafkas "Prosessen" er inspirasjonskilde.

Roller

Tiltalte: skal i ca. 20 minutter spille tiltalt i rettsalen. Maks. 4 roller tilgjengelig. Rollen er som alenemor/alenepappa, eller som homofilt par med adoptert barn. Disse rollene er hele, troverdige mennesker.

Tiltalere: inntil 5 anklagere, som angriper den tiltalte fra ulike vinkler. Aktive gjennom hele laiven. Barnevernspedagogen, den irritable naboen, den bedrivitende førskolelæreren. Disse rollene er endimensjonale, klisjeer.

Publikum/Jurye/Vitner: roller som ikke krever noen forberedelser - det forventes kun at du oppfører deg som publikum i en rettssal (ærbødig, stille) snarere enn publikum til en forestilling. Som publikum kan du bli bedt om å avsi en dom, eller kalt til å vitne. Blir du kalt som vitne får du tildelt et vitnekort, som forklarer kort hvem du er, og hva du har sett.

Arrangører

Christina Christensen

Medhjelper: Eirik Fatland

Praktisk info

Tid: lørdag, 5. juni kl 13:00 - 14:30
Sted: 0047, Schweigårdsgate 34d
Pris: gratis