Konsept

The Upgrade! er et Jeepform-rollespill som handler om ukesfinalen i det romantiske (?) realityshowet The Upgrade!.

"The game is about our prejudice for reality show participants and reality shows. In particular, Temptation Island and the like. Couples sign up to be in the show, are broken up and used to form new couples that date with cameras present and live together in the luxurious Upgrade! resort on some exotic location as far from everyday life as possible. In the end, there is a closed vote by all participants whether they would like to STAY in their old relationships, or UPGRADE to the new one. New relationships where both partners independently votes UPGRADE get to stay together for another week at the UPGRADE luxury resort. The audience may also vote for the “couple of the week”, or by popular demand force two people into a couple if enough people believe that they would fit each other. Couples that Upgrade! are rewarded in the spirit of creating good television. Couples that survive the show end up in the "Hall of Faith". Sometimes, they will get a reward."

Teksten over er på engelsk. Det vil spillmaterialet være også, men vi spiller på norsk.

The Upgrade! er et spill med 8 "hovedroller". I tillegg trenger vi folk som spiller et aktivt publikum som kan steppe inn som personer i tilbakeblikk, stemmer i hodet, innspillingscrew, produsenter og lignende. Spillet er tidligere blitt suksessfullt gjennomført med 150 deltagere under RopeCon i Finland. Spillet er skrevet av Olle Jonsson, Thorbiörn Fritzon og Tobias Wrigstad fra rollespillkollektivet Jeepen. Programlederne (spillederne) vil spilles av Tor Kjetil Edland og Trine Lise Lindahl.

Deltakeravgift er 50 kr. Du kan forhåndsregistrere deg for å få en av de 8 "hovedrollene" ved å poste i tråden på laivforum.net

Evaluation

The Upgrade ble spilt på Trafo 18. juni 2009. Spillet ble gjennomført på engelsk, siden en av deltakerne ikke snakker norsk og det var greit for alle de andre deltakerne. Det var åtte spillere og to spilledere, med 50/50 fordeling på kjønn. Det var akkurat nok til å kunne gjennomføre uten endringer. Alle spillerne var temmelig erfarne laivere, men få av dem hadde særlig erfaring med den typen metateknikker som ble brukt her. Spillerne ble først bedt om å lese et hefte som forklarte reglene og konseptet. I ettertid ser vi at det hadde vært bedre om spillederne bare hadde kommunisert dette muntlig.

The Upgrade er et spill som tar i bruk mange metateknikker. De viktigste er at man har mulighet for å spille i forskjellige tider for å kontekstualisere handlingen. Her og nå er i studio under ukesfinalen. Da sitter man i en sofa midt på og litt tilbake for senter av rommet. Herfra ser man klipp fra ting som har skjedd i løpet av uken. Klippene spilles ut i et område midt i rommet. I tilknytning til disse scenene kan man spille ut scener fra fortiden eller scener fra en potensiell fremtid for å kontekstualisere det som skjer i klippet. Spillet i ukesklippene pauses da. Disse scenene spilles ut til venstre (fortid) eller høyre (fremtid) for den aktuelle scenen. Man forholder seg altså til fire forskjellige tider, markert av at man bruker forskjellige områder av scenen for å tydeliggjøre hvor man er.

I tillegg til disse teknikkene benyttes metateknikker som telegrafering, monologrute, mm. Det spillerne ga tilbakemelding på, var at de syntes det var vanskelig å holde rede på alle metateknikkene, og at man ikke helt så hvordan man kunne utnytte potensialet i dem. Dette så man at avspeilet seg i at det i all hovedsak var programlederne / spillelederne som tok initiativet til disse scenene.

Spillet fløt allikevel godt, spilltiden ble akkurat passe lang. Hver spiller hadde ansvar for å sørge for et klipp der deres karakter var med og dette fungerte godt. Tilbakemeldingene var gjennomgående på at det var en artig opplevelse og at det at spillederne var så tydelige veide opp for at reglene virket noe kompliserte.

Arrangør

Tor Kjetil Edland

Trine Lise Lindahl

Spilldesignere

Tobias Wrigstad

Olle Jonsson

Thorbiörn Fritzon